Odchylenie standardowe Kamila: Średnia długość czasu ruchu: t=∑(t−T)2 / n(n−1) T − średnia (7,80833) t1 = 7,813 t2 = 7,8 t−3 = 7,812 Ma wyjść z tego odchylenia standardowego 0.0015 nie wiem jakim cudem to tak wychodzi, ma to wyjść z policzenia odchylenia standardowego tych trzech t
2 maj 18:39
Kamila: t3 = *
2 maj 18:40
daras: brakuje pierwiastka u(T) ≈ 0,005 s
3 maj 08:41
daras: jednak dla tak małej liczby pomiarów należy obliczyć niepewność rozszerzoną U(T)= tα*u(T) i zastosować odpowiedni współczynnik Studenta−Fishera dla 2 stopni swobody i poziomu ufności 95% wynosi tα,n = 4,3027 wtedy U(T) = 0,018 s
3 maj 08:53
daras: zatem T = (7,808 ± 0,018) s
3 maj 08:55