Viete'a seba: Jak rozpisać żeby dało się użyć wzorów Viete'a: x12*x22
2 maj 17:27
f123: (x1 * x2)2
2 maj 17:28
seba: Ok to było prostsze niż myślałem xD
2 maj 17:29