Pochodna. kasia: Skoro pochodna funkcji w punkcie to wektor styczny,a także tangens kąta nachylenia, to jak połączyć ze sobą te dwie rzeczy?
2 maj 16:52
Jerzy: Wartość pochodnej w punkcie to liczba,a nie wektor i jest równa współczynnikowi kierunkowemu stycznej do wykresu w tym punkcie.
2 maj 17:25
kasia: Pochodna całego równania da nam wektor styczny po podstawieniu współrzędnych punktu, w którym chcemy mieć ten wektor styczny?
3 maj 09:48
jc: v=(1, f '(x)) wektor styczny do krzywej: x →(x, f(x))
3 maj 09:59
kasia: dzięki!
4 maj 16:32