algebra abc: Sprawdź czy dana para tworzy grupę. (S1,*) gdzie S1={z∊ℂ : |z|=1}
2 maj 15:58
PW: Tak (jest to oczywiste − iloczyn dwóch liczb zespolonych o module 1 jest liczbą o module 1, elementem neutralnym jest liczba (1, 0)).czyli liczba rzeczywista 1). Wypadałoby dla elementu z = cosα + isinα wskazać element odwrotny.
2 maj 16:21
jc: z−1 = sprzężenie z
2 maj 18:02