Kombinacja wersorów M_B: Jeżeli mam dany trójkąt ABC, wiadomo, że wektor AB= 2i − 6j , a wektor BC= i + 7j , gdzie wektory i oraz j tworzą parę ortonormalną. Czyli wektor CA również mogę przedstawić jako kombinację tych wersorów. Tylko jak poprawnie to zrobić? Nie wiem czy wersor i potraktować jako [1,0] czy [0,1]. Rozpatrując dwa przypadki wychodzi mi coś takego Dla i=[1,0] j=[0,1] CA=[ − 3, −1] CA= −3i − j Dla i=[0,1] j=[1,0] CA=[ −1, −3] CA= −i − 3j Czy należy rozpatrzeć obydwa przypadki?
2 maj 14:03