Funkcje liniowe, proszę o pomoc Buła: 1. Sprawdź, czy punkty: A = (−1; 5), B = (−3; −1); C = (2; 14) są współliniowe. 2x + 4y = −12 2. Rozwiąż graficznie układ równań: − x + 2y = −10 3. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą nierówność: 4. Dany jest trójkąt o wierzchołkach: A = (−2;6), B = (3;0), C = (2;3). Wyznacz równanie ogólne prostej zawierającej wysokość tego trójkąta opuszczoną na bok BC.
2 maj 12:13
Buła: Do zad. 3: 3x−4/3 − 5x+2/4 < 1/6
2 maj 12:15
wredulus_pospolitus: do zadania 3 −−− zapisz jak DOKŁADNIE wygląda ta nierówność
2 maj 12:17
wredulus_pospolitus: zad 1 −−− jak sprawdzić można czy trzy punkty leżą na jednej prostej
2 maj 12:17
wredulus_pospolitus: zad 2 −−− no to rysuj te proste
2 maj 12:17
wredulus_pospolitus: zad 4 −−− krok 1: wyznaczasz prostą zawierającą BC krok 2: wyznaczasz prostopadłą do prostej (1) przechodzącą przez punkt A
2 maj 12:19
Eta: zad 1/ Wystarczy wyznaczyć współczynniki kierunkowe prostych aAB= 3 , aAC= 3 , aBC= 3 Wniosek: .......
2 maj 14:59
janek191: z.1 → → AC = − 1,5 AB więc A, B i C są współliniowe.
2 maj 17:27
Mila: II sposób 1) Pole ΔABC=0 to punkty są współliniowe A = (−1; 5), B = (−3; −1); C = (2; 14) AB=[−2−6] AC[3, 9]
 1 
PΔ=

*|−2*9+(−6)*3|=0
 2 
A, B,C− punkty współliniowe
2 maj 20:29