liczby gram: Niech x,y>0 spełniają równość x3+y3=x−y. Wykaż że x2+y2<1.
2 maj 10:37
Bleee: x − y = x3 + y3 < x3 − y3 = (x−y)(x2 +xy + y2) Stad: x2 +xy + y2 < 1 (bo x ≠ y − − − sam sobie odpowiedź dlaczego) Wiec tym bardziej x2 + y2 < 1 c.n.w.
2 maj 10:59
Bleee: Oczywiście znak nierówności miał być na samym początku w drugą stronę emotka
2 maj 11:00