Dany jest trójkąt prostokątny Filip: Pomoże ktoś w tym zadaniu? Kompletnie nie wiem go zrobić. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym |AC|= 8 i |BC|=6, a kąt prosty znajduje się przy wierzchołku C. Odcinek CP jest wysokością trójkąta ABC, a odcinek PQ jest wysokością trójkąta CPA. Oblicz stosunek pola trójkąta APQ do pola trójkąta ABC. Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku otrzymanego wyniku.
1 maj 16:23
janek191: rysunek Mamy I AB I2 = 82 + 62 = 100 I AB I = 10 PABC = 0,5*8*6 = 24 =================== 0,5*10*x = 24 ⇒ 5 x = 24 x = 4,8 IAP I2 = 82 − x2 = 64 − 23,04 = 40,96 I AP I = 6,4 PAPC = 0,5*6,4*4,8 = 15,36 0,5*8*y = 15,36 y = 3,84 I AQI2 = 6,42 − 3,842 = 40,96 − 14,7456 = 26,2144 I AQ I = 5,12 PAPQ = 0,5*5,12*3,84 = 9,8304 ============================== k = 0,4096
1 maj 16:49
Eta: rysunek |CP|=h=4,8 P(ABC)= 24 Z podobieństwa trójkątów ABC i APC i APQ z cechy (kkk)
8 y 

=

⇒ y=6,4
10 8 
to skala podobieństwa ΔAPQ i ABC : k= 6,4/10 = 0,64
 P(APQ) 
zatem

= k2= (0,64)2= 0,4096
 P(ABC) 
Do zakodowania |4|0|6|
1 maj 17:06
Filip: Dzieki
1 maj 17:29