Suma ciagu geometrycznego Dream: Jak rozwiązać Sn= 27 *(1−(−1/6)n)/1−(−1/6) I Sn=27*(1−(−2/3)n)/(1−2/3)
1 maj 16:18
janek191: Sn = 3*27*(1 − (23)n)
1 maj 16:25
Dream: To są dwa różne podpunkty
1 maj 17:34