Xhia: Sprawdź czy dla α≠π/2 +kπ i α≠3π/4+kπ, k∊Z równanie tg(α−π/4)=1−2cosα/(sinα+cosα) jest tożsamością.
1 maj 15:12
ICSP: L = tg(x − π/4) = sin(x − π/4)/cos(x − π/4) = (1/2sinx − 1/2cosx)/(1/2cosx + 1/2sinx) = = (sinx − cosx)/(cosx + sinx) = 1 − 2cosx/(sinx + cosx) = P
1 maj 15:27