punkty jkl: Czy istnieją punkty A, B, C, D w przestrzeni takie że AB = CD = 8, AC = BD = 10 oraz AD = BC = 13?
1 maj 11:31