kwadrat Kra: Wwnątrz kwadratu ABCD wybieramy punkt O. Wykaż że 135o < ∠ OAB + ∠ OBC + ∠ OCD + ∠ ODA < 225o.
1 maj 09:14