Znajdź najmniejsze i największe wartości podanej funkcji w dziedzinie naturalnej kyatt: f(x,y)=√y−x2+√x−y2 Dziedzina to x∊ <0,1> oraz y ∊ <0,1> . Liczenie pochodnych cząstkowych i przyrównywanie ich to masakra rachunkowa. Tak na oko to widzę, że pewnie w (0,0) i (1,1) będzie minimum globalne i gdzieś pośrodku (1/2, 1/2) maksimum globalne ale nie wiem jak to pokazać.
1 maj 01:43
wredulus_pospolitus: zacznij od poprawnego zapisania funkcji
1 maj 02:47
jc: (a+b)/2≤(a+b)/2 wypukłość pierwiastka inaczej a+b2a+b U nas x−y2+y−x22x+y−x2−y221/2=1 bo x+y−x2−y2=1/2−(x−1/2)2+(y−1/2)2 równość mamy dla x=y=1/2
1 maj 08:58