pochodne cząstkowe przy dodawaniu Elwlodaro: y = 0.348 + 0.1834 + 345.4 + 235.2 + 11.75 + 9.27 + 0.0849 + 0.0214 + 0.000354 Traktuje każdy składnik tego wyrażenia jako zmienne i muszę policzyć pochodną cząstkową każdego z nich. Czy wartość pochodnej cząstkowej dla każdego wyrażenia to 1? Biorę daną zmienną np x1 = 0.348 a resztę traktuje jako stałe i wychodzi, że pochodna z x to 1 a dla reszty to 0, ale jakoś nie ma to sensu wtedy dla mnie Treść zadania: Znaleźć sumę przybliżonych liczb 0.348 + 0.1834 + 345.4+235.2+11.75 + 9.27 + 0.0849 + 0.0214 + 0.000354. Zakładamy, że w podanych liczbach wszystkie cyfry są dokładne. Podaj błąd względny i bezwzględny sumy oraz zaokrągij wynik i błędy tak aby nie utracić żadnej cyfry dokładnej.
30 kwi 23:09
1 maj 18:45