Uzasadnij, że dla dowolnej liczby naturalnej Hela: Uzasadnij, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej n wartość wyrażenia (n4 −6n3 +11n2 − 6n )/ 6n jest liczbą naturalną.
30 kwi 16:46
wredulus_pospolitus: innymi słowy −−− wykaż, że n3 − 6n2 + 11n − 6 jest podzielne przez 6 No i w czym problem Hela
30 kwi 16:51
Hela: No, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać
30 kwi 16:59
wredulus_pospolitus: n3 − 6n2 + 12n − n − 6 = (n3−n) −6(n2−2n+1) 'ciągnij dalej'
30 kwi 17:06