Macierze Adam: Czy dobrze to rozwiązałem? a) AXB2=B X=A1B b) XAAT=B X=BAAT
30 kwi 16:17
WhiskeyTaster: Nie, niedobrze. Nie można dzielić przez macierze. (a) AXB2 = B ⇔ AXBB = B AXBB = B XBB = A−1B XB = A−1BB−1 = A−1(BB−1) = A−1I = A−1 X = A−1B−1 Spróbuj następny analogicznie
30 kwi 16:31
Adam: Aaa no tak , dzięki XAAT=B XA=BAT X=BAT A1
30 kwi 17:12
WhiskeyTaster: Um, prawie. Widzisz, zapis A−1 to zapis symboliczny maciezy odwrotnej do macierzy A. Tak samo AT oznacza macierz transponowaną A. Wobec czego to tylko symbole pokazujące pewien związek z macierzą A i nie należy łączyć dwóch znaków tak jak przy potęgowaniu. Ja bym te Twoje A−T zapisał jako (AT) −1, co oznacza macierz odwrotną do macierzy transponowanej A.
30 kwi 17:26
Adam: Dobrze, dziękuje bardzo za pomoc.
30 kwi 17:33
WhiskeyTaster: Nie ma sprawy, miłej nauki emotka
30 kwi 17:41