Silnia Fabia: Jak można to skrócić?
n! 

(n−6)! 
30 kwi 12:17
PW: W liczniku jest iloczyn liczb naturalnych od 1 do n, a w mianowniku iloczyn liczb naturalnych od 1 do (n − 6). Co się skróci, a co zostanie?
30 kwi 12:21