Granice całkowania yaxb: Obliczyć pole ograniczone liniami y=sin(x) , y=sin(x+0.9)+0.5. Sporządź wykresy funkcji i oblicz granice całkowania.
30 kwi 10:05