funkcje teddddddy: dla jakich wartości k podana funkcja nie ma miejsc zerowych? f(x)=kx2−kx+2k
30 kwi 09:52
Jerzy: (−k)2 − 4k*2k < 0 ⇔ k2 − 8k2 < 0 ⇔ −7k2 < 0 ⇔ k ≠ 0
30 kwi 09:56