zmienna losowa zyx: Proszę o sprawdzenie wyników. Z góry dziękuję Została wylosowana próba losowa studentów, którym zmierzono wzrost. Wartość śr. zm. losowej = 175 cm, a odch. std. 7,5 cm. Zakładamy rozkład normalny zmiennej losowej. Oblicz prawdopodobieństwo, że wzrost losowo wybranego studenta a) będzie równy co najmniej 175 cm b) znajdzie się w przedziale między 168 cm a 182 cm a) P(X>=175) = 0,5 b) P(168 < X < 182) = 0,6476
29 kwi 23:42