Zbieżność funkcji i szeregu Różniczka: Prosiłbym o wskazówki przy zbadaniu zbieżności punktowej, niemal jednostajnej i jednostajnej w poniższych przypadkach: a) fn(x)= nx−(nx−1)2 b) ∑ xe−(nx−1)2 Jak postępować w przypadku, jeśli w wykładniku znajduje się zmienna, tak jak w obu przypadkach?
29 kwi 22:07