Ciągłość, różniczkowalność funkcji Różniczka: Jak przedstawia się schemat badania ciągłości i różniczkowalności funkcji? Przedstawiam dwa przykłady, na podstawie których uprzejmie prosiłbym zacnych matematyków o wytłumaczenie:
 1 
a) f(x) = ∑

 n2+x2 
 1 
b) g(x) = ∑

 n2−x2 
29 kwi 22:01