Elementy statystyki AlanossPL: Zadanie 2 Wyznacz średnią, dominantę, medianę i odchylenie standardowe danych. W pewnej firmie badano staż pracy pracowników − dane zestawiono w tabeli. Oblicz średni staż pracy pracowników tej firmy oraz wariancję i odchylenie standardowe. Staż pracy w latach: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 Liczba pracowników: 6|5|3|2|4|2|3|2|0|1
29 kwi 19:17
Bleee: Zastosuj wzory które masz w książce.
29 kwi 19:32