Elementy stat. AlanossPL: Wyznacz: średnia, dominanta, mediana i odchylenie standardowe danych. a) 4,4,4,6,6,6 b) 3,4,5,5,6,7 c) 4,5,9,9,9,9,9,10 d) 2,2,6,6,7,7,7,8,9
29 kwi 19:13
29 kwi 19:14