Dany jest rownoleglobok Agatka: rysunekDany jest równoległobok ABCD o bokach lABl = a i lBCl = b. Czworokąt EBCF jest równoległobokiem podobnym do równoległoboku ABCD. Wykaż że obwód czworokąta AEFD jest równy (2a2 − 2b2)/a + 2b Nie mam pojęcia jak to zrobić. Pomoże ktoś zrozumieć?
29 kwi 15:01
Mila: rysunek 1) Z podobieństwa równoległoboków:
x b b2 

=

⇔x=

b a a 
 b2 
L=2b+2*(a−

)=...
 a 
29 kwi 18:51