Pierwiastki rzeczywiste Różniczka: Funkcja jest dana wzorem f(x)=3x+4x−5x. Udowodnić, że równanie f(x)=0 ma jeden pierwiastek rzeczywisty.
29 kwi 14:51
Bleee: Monotonicznosc + Asymptota pozioma + wartość w ekstremum
29 kwi 14:57
ABC: z tw. Pitagorasa 32+42−52 =0 , czyli f(2)=0 koniec dowodu emotka
29 kwi 14:59
Różniczka: Mam podstawić f(x)'=(exln3+exln4−exln5)'?
29 kwi 15:01
Różniczka: Wydaje mi się, ABC, że potrzebuję dowodu typu Blee Otrzymuję nieładne f(x)'=ln3exln3+ln4exln4−ln5exln5 :c Proszę o pomoc
29 kwi 15:04
ABC: nie napisałeś w treści "dokładnie jeden pierwiastek" to ci jeden wskazałem , możesz udowodnić że jest on jedyny, to nietrudne emotka
29 kwi 15:08
Różniczka: Dobrze, sprecyzuję: co najwyżej jeden pierwiastek rzeczywisty. Jak udowodnić?
29 kwi 15:09