sprawdzenie dowodu liczby m: Chciałabym prosić o sprawdzenie, czy moje rozumowanie jest poprawne. Uzasadnij, że liczby rzeczywiste a,b spełniają warunek ab≤−3, to a2 + b2 ≥6. (a+b)2 − 2ab ≥ 6 (a+b)2 ≥ 6 + 2ab Czy można poprzestać na tym, dodając komentarz?
29 kwi 09:10
nina: tak
29 kwi 09:12
jc: W twierdzeniu zgubiło się słowo "jeśli". A dowód wygląda raczej na wskazówkę, nie dowód. Skorzystajmy więc z tej wskazówki. Jeśli ab ≤ −3, to a2+b2=(a+b)2−2ab ≥ −2ab ≥ 6. I mamy pełny dowód.
29 kwi 11:14