Dodaj jak najmniejszą liczbę aby suma była dodatnia Whistleroosh: Jaką najmniejszą liczbę całkowitą należy dodać do iloczynu (a+2)(a+5)(a+8)(a+11), aby suma była dodatnia dla każdej wartości a∊R Wiem, że można narysować wykres i wychodzi 81, ale jak zrobić to bez rysowania?
28 kwi 17:38
ICSP: (a+2)(a+11)(a+5)(a+8) = (a2 + 13a + 22)(a2 + 13a + 40) = = (a2 + 13a)2 + 62(a2 + 13a) + 880 = = (a2 + 13a + 32)2 + 880 − 961 = = (a2 + 13a + 32)2 − 81 zatem 82
28 kwi 18:00