ciagi f123: Rozwiaz nierownosc
 x(x − 1) xn(x − 1 
limn−>(x − 1 +

+ ... +

) <= 1
 x + 1 (x + 1)n 
Co to jest po lewej stronie nierownosci, jak to rozumiec?
28 kwi 17:21
a7:
 x 
szereg geometryczny zbieżny o q=

i pierwszym wyrazie x−1
 x+1 
28 kwi 17:24
a7:
28 kwi 17:27