planimetria bob: Odcinki łączące środki przeciwległych boków czworokąta wypukłego mają długości 12, 16 i przecinają się pod kątem 120st. Oblicz długości przekątnych czworokąta.
28 kwi 12:41
Bogdan: rysunek Wskazówki: 1) Stwierdzamy, że czworokąt EKFL jest równoległobokiem, punkt P jest punktem przecięcia przekątnych tego równoległoboku, zatem e = 6 i f = 8. 2) Ustalamy, że przekątne czworokąta ABCD są równolegle do boków równoległoboku EKFL. 3) Zauważamy trójkąty podobne i wyznaczamy skalę podobieństwa. 4) Korzystając z podanych miar kątów i długości odcinków e, f obliczamy długości boków równoległoboku EKFL i stąd otrzymamy długości przekątnych czworokąta ABCD.
28 kwi 13:58
bob: Nie mam pojęcia skąd wyznaczyć tu skalę prawdopodobieństwaemotka
28 kwi 15:01