prawdopodobieństwo skokowe Monika: Każde z pytań egzaminacyjnych napisane jest na oddzielnej kartce. Student losuje jedno pytanie, po czym zwraca kartkę. Egzaminowanych jest trzech studentów. Każdy ze zdających zna odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych. Niech X oznacza liczbę studentów, którzy umieli odpowiedzieć na pytanie. Znaleźć rozkład zmiennej losowej X. Obliczyć prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden student odpowiedział na wylosowane pytanie.
27 kwi 22:57
wredulus_pospolitus: Hasło: rozkład dwumianowy
27 kwi 23:06