Trygonometria Tom: Wyznacz najmniejszą wartość wyrażenia wiedząc, że α, β∊R sin2 α + 2 sinαsinβ + 3sin2β + 2sinα + 6sinβ + 4
27 kwi 21:49
Saizou : Niech sinα=x ora sinβ=y x2+2xy+3y2+2x+6y+4= x2+2x(y+1)+(y+1)2 −(y+1)2+3y2+6y+4= (x+y+1)2+2y2+4y+3= (x+y+1)2+2(y2+2y+1)+1= (x+y+1)2+2(y+1)2+1 Najmniejsza wartość dla y=−1 oraz x=0 wynosi 1
27 kwi 22:01