Wskaż nierówność fałszywą ::: Wskaż nierówność fałszywą: a. log0,53 < log0,55 b. (2)3 < (2)5 c. (0,1)5 < (0,1)3 d. log43 < log45
27 kwi 21:01
Szkolniak: podpunkt A
27 kwi 21:08
Eta: rysunek a)
27 kwi 21:11