1 Michał: Do wykresu funkcji f(x)=logax nalezy punkt P(3,8). Oblicz a i zapisz wzór funkcji. Czyli 8=loga3 potem zamieniam a8=3 ale co dalej?
27 kwi 19:37
WhiskeyTaster: No to jaką liczbę trzeba podnieść do ósmej potęgi by otrzymać 3? Możesz zawsze nałożyć pierwiastek stopnia ósmego, bo obie strony muszą być dodatnie.
27 kwi 19:41
Michał: Czyli a=83 a wzór funkcji to będzie f(x)=log83x?
27 kwi 19:46
Szkolniak: f(x)=log318(x)=log3(x8)
27 kwi 19:51
WhiskeyTaster: Tak, ale możesz go przekształcić, tak jak powyżej.
27 kwi 20:01