Zapisz równanie Heremiji: zapisz równanie prostej równoległej do prostej k przechodzącej przez punkt p a)k:y − 3x−2, P(2,2) b)k:y = 2x + 7, P(−2,1)
27 kwi 13:55
Shizzer: a) k: y = −3x − 2 1. Prosta równoległa do prostej k będzie miała współczynnik kierunkowy równy współczynnikowi kierunkowemu prostej k. a = −3 2. Jeśli szukana prosta ma przechodzić przez punkt P to dla x = 2 przyjmuje wartość y = 2 tj. Niech szukana prosta będzie prostą l. l: y = −3x + b P(2, 2) ⇒ 2 = −3 * 2 + b ⇒ b = 8 l: y = −3x + 8
27 kwi 14:05