czworokat g01: Dany jest czworokąt ABCD taki że AB=AD=1 oraz kąt BAD=90o. Niech CB=c, CA=b oraz CD=a. Wykaż że (a−c)2 ≤ 2b2 ≤ (a+c)2.
27 kwi 08:16