trapez kotek: Dany jest trapez ABCD w ktorym AD||BC oraz AB=2 . Dwusieczna kąt BAD przecina prostą BC w punkci E. Okrąg wpisany w trójkąt ABE jest styczny do AB w M oraz do BE w H. Oblicz kat BAD jeśli MH=1.
27 kwi 00:24