Kiedy minimum/maximum jest lokalne a kiedy jest globalne? Arnold: Kiedy minimum/maximum jest lokalne a kiedy jest globalne?
26 kwi 22:30
wredulus_pospolitus: Wtedy gdy nie istnieje taki x ∊ Df, że f(x) < fmin bądź f(x) > fmax
26 kwi 22:48