zadanie z matematyki, jak to obliczyć Kruczek: Wiemy, że współczynnik zmienności wysokości plonów żyta w pewnym rejonie kraju jest równy 50%. Zakładając, że wysokości plonów mają rozkłady normalne, znaleźć minimalną liczbę gospodarstw rolnych, jaką należy wylosować, aby dla 95% poziomu ufności otrzymać przedział ufności dla wartości przeciętnej badanej cechy o długości nie przekraczającej 5% tej wartości przeciętnej. Mam takie zadanie i nie bardzo to rozumiem. Wiem, że 1− alfa=0,95 czyli alfa = 0,05 ale co dalej?
26 kwi 17:46
Mirek: Popatrz do tablicy dla rozkladu normalnego
26 kwi 19:46
:): dalej zajrzyj do tablic
26 kwi 20:00