matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo warunkowe pw: Liczby 1,2,3, ..., 10 ustawiamy w ciąg w sposób losowy. Oblicz prawdopodobieństwo, że 1 zostanie ustawione przed 2, wiedząc, że 2 znajdzie się na 4 miejscu w ciągu. Rozwiązanie: A − 1 stoi przed 2 B − 2 jest na czwartym miejscu Ω = 10!
 9! 1 
P(B) =

=

 10! 10 
I sposób:
 3 * 8! 
P(A ∩ B) =

, ponieważ cyfra 2 stoi na czwartej pozycji, zaś przed nią mogą stać
 10! 
jedynki na 3 sposoby, kolejne liczby (10−2)!
 3 10 1 
P(A | B) =

*

=

 90 1 3 
II sposób: | A | = (9+8+...+1) * 8! = 45 * 8!
 45*8! 1 
P(A) =

=

 10! 2 
 1 1 1 
P(A ∩ B) = P(A) * P(B) =

*

=

 2 10 20 
 1 10 1 
P(A | B) =

*

=

 20 1 2 
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć który sposób jest prawidłowy?
24 kwi 22:44
Szkolniak:
 1 
ja bym powiedział że prawdopodobieństwo tutaj równe jest

emotka
 30 
24 kwi 22:51
pw: Mógłbyś mi przybliżyć swoje rozwiązanie, bo nie rozumiem jak to obliczyłeś ?
24 kwi 22:56
Szkolniak: '2' ma stać na czwartym miejscu ciągu, a '1' ma stać przed '2', więc mamy 3 możliwości do rozdysponowania '1' '2' stoi na czwartym miejscu i przyjmijmy, że '1' stoi na pierwszym miejscu, wtedy: pierwsze i czwarte miejsce wybieramy na jeden sposób i resztę miejsc dopełniamy na 8! sposobów sytuacja z '1' na drugim i na trzecim miejscu będzie dokładnie taka sama jak w poprzednim rozpatrywanym przypadku stąd takich sytuacji są 3
 8! 1 
zatem P(A)=3*

=

 10! 30 
24 kwi 23:04
Mila: XXX2X.....X Możesz wybrać miejsce dla jedynki na 3 sposoby,pozostałe elementy ustawiasz na 8! sposobów.
24 kwi 23:06
laczek: ale przecież w P(A) wiadomo tylko ,że 1 stoi przed 2 nie wiemy o 2 na czwartym miejscu.
24 kwi 23:09
wredulus_pospolitus: Ja bym to zrobił tak Ω −−− przestrzeń takich zdarzeń, w których '2' jest na czwartym miejscu |Ω| = 9! A −−− zdarzenie w którym '1' stoi na jednym z trzech pierwszych miejsc |A| = 3*8!
 3*8! 1 
P(A) =

=

 9! 3 
Zauważ, że powyższe rozumowanie można 'przełożyć' na prawdopodobieństwo warunkowe, po prostu: moja Ω = Twoje B moje A = Twoje AnB
24 kwi 23:16
Szkolniak:
 8! 
wiemy, gdybyś miał powiedzmy '2' na siódmym miejscu to wtedy P(A)=6*

 10! 
24 kwi 23:17
Mila: I sposób pw albo skrócony wredudlusa , pw, możesz I sposób zapisać krócej:
 |A∩B| 
P(A/B)=

 |B| 
24 kwi 23:27
wredulus_pospolitus: Szkolniak −−− nie .... skoro w treści zadania mamy: 'wiemy że coś miało miejsce' to albo robisz z warunkowego dla 'nie zmodyfikowanej przestrzeni zdarzeń' albo ją 'modyfikujesz'. Ty nie zrobiłeś ani jednego ani drugiego. Obliczyłeś więc prawdopodobieństwo P(AnB) i na tym skończyłeś, a nie to było poleceniem tegoż zadania.
24 kwi 23:33
laczek: Nie rozumiem dlaczego drugi sposób jest źle ? Skoro zdarzenie A opisuje tylko i wyłącznie ''1 stoi przed 2" to | A | = (9+8+...+1) * 8! = 45 * 8! jest moim zdaniem poprawne.
24 kwi 23:33
wredulus_pospolitus: pw II sposób przez Ciebie przedstawiony mógłby zostać użyty gdyby Zdarzenia A i B były niezależne, a niestety takie nie są.
24 kwi 23:34
wredulus_pospolitus: Błąd masz w tym miejscu: P(A ∩ B) = P(A) * P(B) <−−−− to nie musi być prawda, przeważnie nie jest prawdą ... i w tym przypadku właśnie nie jest prawdą
24 kwi 23:34
pw: wredulus pospolitus już rozumiem, tylko mógłbyś mi jeszcze powiedzieć w jaki sposób rozpoznawać niezależność zdarzeń?
24 kwi 23:39
Szkolniak: w takim razie przepraszam za głupoty emotka
24 kwi 23:40
pw: Dziękuję wszystkim za pomoc, już rozumiem
24 kwi 23:49
Mila: emotka
24 kwi 23:50
wredulus_pospolitus: pw nie rozróżnisz czy zdarzenia są niezależne czy są zależne jeżeli nie sprawdzisz czy: P(AnB) = P(A)*P(B) innej (pewnej) metody po prostu nie ma. Natomiast często widać, że zdarzenia są zależne, pomimo tego − lepiej zawsze sprawdzić emotka
24 kwi 23:53