matematykaszkolna.pl
Macierze/ 1 ćwiczenia/ studia patryk_z_polic: A = | −1 3 | Wyznacz wszystkie macierze X takie, że AX = XA | 1 2 | 2.Podaj po kilka przykładów niezerowych macierzy kwadratowych stopnia 2 i 3, takich,że X kwadrat = 0
25 mar 17:06
Benio:
26 mar 12:49