matematykaszkolna.pl
narysuj wykres karo: Proszę o pomoc Dana jest funkcja f(x)= {|x| dla x [−3,3] { 3 dla x {−;−3]∪ [3:} naszkicuj wykres funkcji f oraz funkcji g(x)=f(x)+a takiej, że podane równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie: a)g(x)=5 b) g(x)=−4
19 mar 12:58
wredulus_pospolitus: rysunek f(x)
19 mar 13:02
wredulus_pospolitus: rysunek (a) (b) narysuj 'analogicznie' czyli 'dzióbek' ma być w punkcie (0, −4)
19 mar 13:03
karo: Czy to są obydwa podpunkty?
19 mar 13:04
karo: Dzięki
19 mar 13:04
karo: wreduluspospolitus napewno −4? czemu nie w −3?
19 mar 13:08
A:
16 kwi 18:58
6latek: rysunekg(x)=−4 inaczej stosujac podwojny zapis g(x)=y=−4
16 kwi 19:58
Ola: Naszkicuj wykres funkcji g(x) =−3/4 dla x≠0. Odczytaj z wykresu funkcje jej własności
12 paź 10:11