matematykaszkolna.pl
deltoid kania: Dane są trzy kolejne wierzchołki deltoidu A(3,−2,1), B(2,1,3), C(−1,2,1). Znajdź współrzędne wierzchołka D wiedząc, że pole trójkąta ACD jest dwa razy większe od pola trójkąta ABC.
15 lut 09:23
Blee: 1) Tworzysz płaszczyznę na której leżą punkty ABC 2) Tworzysz prostą (na tej płaszczyźnie) przechodzącą przez punkty A, C. 3) Tworzysz prostą prostopadłą do prostej (2) przechodzącą przez punkt B 4) Wyznaczasz odległość punktu B od prostej (2) (bądź wyznaczasz punkt przecięcia prostych i długość odcinka BE, gdzie E to punkt przecięcia) 5) Wyznaczasz współrzędne punktu D, leżącego na prostej (3) który jest dwukrotnie dalej od prostej (2) od wartości (4) (bądź chociażby wyznaczasz wzór sfery o środku w E i promieniu 2*|BE| ... punkt przecięcia sfery z prostą (2) daje punkt D) −−−− pamiętaj, że bierzesz TYLKO JEDNO rozwiązanie (patrz założenia deltoidu)
15 lut 09:41
kania: Dziękuję. Udało się emotka
15 lut 11:16
Nwna:
30 maj 08:30