matematykaszkolna.pl
macierz d: Pomoże ktoś wyznaczyć macierz X z tego równania? (2X+AX)−1=X−1*B+C
14 lut 17:30