matematykaszkolna.pl
granica Justyna: Ma ktoś pomysł na taką granicę?
 ax − xlna 1 
lim x−> 0 (

)(

)
 bx − xlnb x2 
13 lut 23:19
Justyna:
1 

jest potęgą
x2 
13 lut 23:19
Justyna: .
15 lut 18:49
Blee: jakieś założenia co do a i b
15 lut 19:04
Leszek: Jest to symbol nieoznaczony typu ( 1)
  ax − x lna 
Niech : y =

  bx − x ln b 
Czyli f(x) = y 1/x2 ln f(x) = (1/x2) ln y f(x) = e ln y/x2 Oblicz lim lny/x2 = .....
15 lut 19:11
Jerzy: Pokaż Leszku,bo umieram z ciekawości.
15 lut 19:54
Leszek: Kolego Jerzy pisze przy uzyciu telefonu , wiec wiecej nie da mi sie napisac , jutro przesiadam sie na komputer ! lim y = 1 , dla x→0+ , a > 0 , b> 0
  ln y   0 
lim

= [

] ,medota de L' Hospital
 x2 0 
15 lut 20:00
Jerzy: Poczekam do jutra.
15 lut 20:07
Leszek: Z. a>0 , b> 0, x→ 0+ , x= 1/n , n → Licznik wyrazenia : ax − x lna = ax − ln axna − ln na Dla n → , na > ln na Czyli cale wyrazenie ≈[ na/b ]n2 ≈ (a/b)n czyli lim = 1 , dla a=b , 0 dla a<b , dla a> b
16 lut 09:17
mediator: Odwieczna wojna Leszek vs Jerzy
16 lut 12:03