matematykaszkolna.pl
Logarytm naturalny Paweł: Z jakiej własności skorzystano przy tym przejściu? ln(2x + 2x)ln3x = (x+1)ln2xln3
13 lut 21:24
ABC: z klasycznych − logarytm iloczynu i logarytm potęgi
13 lut 21:29
Jerzy: Co do licznika, to trochę inaczej: ln(2*2x) = ln2x +1 = (x + 1)ln2
13 lut 21:36
ABC: Jerzy ale z logarytmu iloczynu też można w liczniku: ln(2*2x)=ln 2+ln2x=ln 2+ x ln2 emotka
13 lut 22:01