matematykaszkolna.pl
całki pytanie:
 1 
Czy pole obszaru ograniczonego h(x)=

,y1=1,y2=16 trzeba liczyć osobno od −1 do 0 suma
 x4 
od 0do 1 i podwoić czy można od razu od −1 do 1. Które funkcje będą tu miały znaczenie?
13 lut 14:48
Blee: skoro liczysz ∫−10 coś tam dx + ∫01 (coś tam) dx to po co 'podwajać' później Zrób rysunek to będziesz wiedział które funkcje mają znaczenie Trzecia rzecz ... czemu mówisz o całkowaniu w granicach <−1 ; 1>
13 lut 14:55
Blee:
 1 
jak dla mnie to całkujesz w granicach

, 1
 2 
13 lut 14:56
pytanie: Ok czyli granicą górna to y=16 a dolną to h(x) i całka −1do0 + całka z takich samych funkcji od 0do1?
13 lut 14:59
pytanie: Aha bo −1 jest ograniczeniem dolnym i ten punkt nie należy do wykresu funkcji a czemu wtedy 1 należy?
13 lut 15:01
Blee: dlaczego chcesz całkować 'do' / 'od' 0 ? Wyjaśnij mi to
13 lut 15:05
Blee: zrobiłeś szkic wykresu
13 lut 15:05
pytanie: Nie powinny być dwie (z tymi samymi funkcjami) ∫<−1,−1/2>+∫<1/2,1>
13 lut 15:06
pytanie: Tak
13 lut 15:06
pytanie: 0 nie nalezy źle powiedziałem
13 lut 15:06
Blee:
 1 
2*(∫01/2 (16 − 1) dx + ∫1/2 1 (16 −

) dx) = ...
 x4 
13 lut 15:07
Blee: rysunek
 1 
analogiczny obszar (tylko tutaj h(x) =

a y2 = 4
 x2 
pole tego typu obszaru masz policzyć
13 lut 15:09
pytanie: Pytałem się bo na moim rysunku słabo to widać
13 lut 15:11
pytanie: Bo ciężko na kartce się to rysuje
13 lut 15:12
pytanie: Dziękuję ci bardzoemotka
13 lut 15:12