matematykaszkolna.pl
wielomian Jacek: Witam serdecznie, W pierścieniu Z7 znajdź wartości parametrów a i b tak aby wielomian W(x)=4x5+ax2+bx+2 był podzielny przez Q(x)=3x2+5
13 lut 10:12
Leszek: Q(x) =0 ⇒ z1 = i 5/3 z2 = − i 5/3 Podstaw do W{z} = 0
13 lut 13:20
Adamm: 3−1 = 5 3−1Q(x) = x2−3 W(x) = 4•32x+3a+bx+2 (mod Q(x)) ⇒ Q(x)|W(x) ⇔ 3a+2 = 0, b+1 = 0 ⇔ a = 4, b = 6
13 lut 14:47