matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna Patryk: Cześć, Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zrobić to zadanko? : Dwie wysokości trójkata ABC gdzie A = (−2,−3) zawarte są w prostych o równaniach x−2=0 i 2x+3y−1=0. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta. Rozrysowałem sobie to, ale nie mam na to pomysłu.
11 lut 19:46
Patryk: Policzyłem jeden punkt C=(2,3)
11 lut 20:06
Patryk: Ogarnąłem już sam
11 lut 20:10