matematykaszkolna.pl
Algebra Justyna: Co oznacza taki zapis? w przestrzeni wektorowej zadano objętość
11 lut 17:13
Justyna: Znaczy co mam rozumieć przez to zdanie
11 lut 17:25
11 lut 18:42
Justyna: Czytałam to już, ale tam artykuły na wikipedi nie są raczej dobrym wytłumaczeniem.
11 lut 21:13
11 lut 21:15